Disclaimer

Deze website www.sikkemaverpakking.nl is eigendom van Sikkema Verpakking. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sikkema Verpakking. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Aan deze website heeft Sikkema Verpakking veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt,  hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken.
Hiervoor kan Sikkema Verpakking, als eigenaar van de website www.Sikkemaverpakking.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

Sikkema Verpakking behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

© 2020 sikkemaverpakking.

© Sikkema Verpakking, 2024. Ontwikkeld door Custom Website.